Pampanga (Masantol & Macabebe) May 6, 2009 - csmallari

Pheasant-Tailed Jacana (Hydrophasianus chirurgus) In breeding plumage

pheasanttailed jacanahydrophasianus chirurguscsmallaritina mallaribirdphilippinespampanga